# # # # A A A

Zarząd i rada nadzorcza

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu

Jacek Krawczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel Ministra Środowiska
Krzysztof Nosal – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel samorządów gospodarczych
Jarosław Sobczak – Sekretarz Rady Nadzorczej, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Tatiana Sokołowska – Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Janusz Łakomiec – reprezentant organizacji ekologicznych
Henryk Piskonowicz – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Jolanta Ratajczak – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 


 

Zarząd WFOŚiGW w PoznaniuPowrót