Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zrealizuj


W celu przybliżenia Wnioskodawcom procesu wypełnienia wniosku o dofinansowanie oraz wsparcia w podjęciu decyzji na temat zakresu planowanych prac oraz materiałów kwalifikujących się do dofinansowania, poniżej zamieszczone zostały narzędzia pomocnicze w postaci:

  • Listy ZUM, zawierającej wykaz urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania;
  • Kalkulatora do wyliczenia grubości ocieplenia budynków, dzięki któremu w łatwy sposób można wyliczyć grubość wymaganej izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, podłóg- oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;