Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zawnioskuj


Przez Internet lub w Funduszu

 1. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
  • w serwisie „gov.pl” lub
  • w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.
 2. Wnioski o dofinansowanie można składać z wykorzystaniem następujących kanałów:
 • poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD – W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
 • poprzez stronę internetową (aplikację) partnera Programu, którego nazwa jest zamieszczona na Liście Partnerów API opublikowanej na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/. W celu złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej (aplikacji) partnera Programu, Wnioskodawca wypełnia wniosek na tej stronie zgodnie z instrukcją wskazaną przez partnera Programu. Następnie, po automatycznym przekierowaniu i zalogowaniu do systemu GWD – Wnioskodawca podpisuje wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz wysyła wniosek (wraz z dołączonymi wcześniej załącznikami) automatycznie za pośrednictwem wskazanego systemu na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP właściwego wfośigw, zgodnego z informacjami podanymi na wniosku.
 • bezpośrednio poprzez system GWD:
  1. W celu złożenia wniosku bezpośrednio w systemie GWD Wnioskodawca wypełnia wniosek w systemie GWD i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
  2. Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, zatwierdza wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie drukuje ten wniosek z systemu GWD, podpisuje go swoim odręcznym podpisem i dostarcza w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.
 1. Wniosek o dofinansowanie można wypełnić oraz złożyć także w urzędzie gminy/miasta, która zawarła Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

 

Adresy stron internetowych:

Gov.pl

Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD)

 

 Za pośrednictwem banku
1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość złożenia wniosku o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże wypełnić dokumenty.
2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Wnioskodawca składa w banku wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu.
3. Bank przekazuje złożony przez Wnioskodawcę wniosek do właściwego wfośigw.

Dokumenty obowiązują od 03.01.2023 r.

Aktualna lista banków w Programie Czyste Powietrze:

https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

 

 

Pliki do pobrania

Program Priorytetowy Czyste Powietrzepdf1.10 MBPobierz
Załącznik 1 PPCP ulga podatkowapdf0.59 MBPobierz
Załącznik 2 PPCP koszty kwalifikowane cz.1 programupdf0.58 MBPobierz
Załącznik 2a PPCP koszty kwalifikowane cz.2 programupdf0.58 MBPobierz
Załącznik 2b PPCP koszty kwalifikowane cz. 3 programupdf0.58 MBPobierz
Regulamin naboru Czyste Powietrzepdf0.35 MBPobierz
Instrukcja WoDpdf1.28 MBPobierz
Wykaz dochodów nieopodatkowanychpdf0.52 MBPobierz
Wykaz kosztów kwalifikowanychpdf0.47 MBPobierz
Oświadczenie doręczenia elektroniczne - wzórdocx0.07 MBPobierz
Oświadczenie współwłaściciela/współmałżonkadocx0.07 MBPobierz
Wzór umowy z wykonawcądocx0.12 MBPobierz
Klauzula RODO dla wykonawcypdf0.14 MBPobierz
Wzór pełnomocnictwadocx0.08 MBPobierz
Klauzula RODO dla Pełnomocnikapdf0.15 MBPobierz

Program Priorytetowy Czyste Powietrzepdf1.10 MBPobierz
Załącznik 1 PPCP - ulga podatkowapdf0.59 MBPobierz
Załącznik 2 PPCP - koszty kwalifikowane część 1 Programupdf0.58 MBPobierz
Załącznik 2a PPCP - koszty kwalifikowane część 2 Programupdf0.58 MBPobierz
Załącznik 2b PPCP - koszty kwalifikowane część 3 Programupdf0.58 MBPobierz
Regulamin PPCPpdf0.29 MBPobierz
Instrukcja wypełnienia WODpdf1.28 MBPobierz
Wykaz dochodów nieopodatkowanych pdf0.52 MBPobierz
Wykaz kosztów kwalifikowanychpdf0.48 MBPobierz
Oświadczenie współwłaściciela/współmałżonkadocx0.08 MBPobierz