Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zawnioskuj


Przez Internet lub w Funduszu
1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: 1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub 2) w serwisie „gov.pl”.
3. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie; elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
4. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
5. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
6. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.
7. Wniosek o dofinansowanie można wypełnić oraz złożyć także w urzędzie gminy/miasta, która zawarła Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Adresy stron internetowych:
Portal Beneficjenta
Gov.pl

Za pośrednictwem banku
1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość złożenia wniosku o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże wypełnić dokumenty.
2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Wnioskodawca składa w banku wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu
3. Bank przekazuje złożony przez Wnioskodawcę wniosek do właściwego wfośigw.

Dokumenty obowiązują od 25.01.2022 r.

Pliki do pobrania

Program Priorytetowy Czyste Powietrzedocx0.15 MBPobierz
Regulamin naboru Czyste Powietrzedocx0.27 MBPobierz
Załącznik 1 PPCPdocx0.07 MBPobierz
Załącznik 2 PPCPdocx0.09 MBPobierz
Załącznik 2a PPCPdocx0.09 MBPobierz
Załącznik 2b PPCPdocx0.09 MBPobierz
Instrukcja WoD-govdocx0.17 MBPobierz
Instrukcja WoD-portaldocx0.10 MBPobierz
Załącznik 1 do Instrukcji WoDpdf0.57 MBPobierz
Pełnomocnictwo do PP CP - dane WFOŚiGW w Poznaniudocx0.02 MBPobierz
Oświadczeniedocx0.02 MBPobierz
Klauzula informacyjnadocx0.02 MBPobierz

Program Priorytetowy Czyste Powietrzedocx0.15 MBPobierz
Regulamin naboru Czyste Powietrzepdf0.27 MBPobierz
Załącznik 1 PPCPdocx0.07 MBPobierz
Załącznik 2 PPCPdocx0.09 MBPobierz
Załącznik 2a PPCPdocx0.09 MBPobierz
Instrukcja WoDpdf0.88 MBPobierz
Załącznik 1 do Instrukcji WoD wykaz dochodówpdf0.58 MBPobierz
Załącznik 2 do Instrukcji WoD współmałżonekpdf0.45 MBPobierz
Załącznik 3 do Instrukcji WoD współwłaścicielpdf0.44 MBPobierz
Załącznik 4 do Instrukcji WoD koszty kwalifikowanepdf0.43 MBPobierz

Lista bankówpdf0.42 MBPobierz