# # # # # # A A A

Zarząd i rada nadzorcza

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu

 

Aleksandra Plucińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zofia Szalczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Kotwicki – wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dariusz Szymczak – wyznaczony przez Ministra Klimatu spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Anna Grossmann – wyznaczona przez wojewodę wielkopolskiego

 


 

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu

 

Jolanta Ratajczak – Prezes Zarządu

 

Aleksandra Durkowska – Zastępca Prezesa Zarządu

 

 

Powrót