Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zarząd i rada nadzorcza


Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu

Szymon Byliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zofia Szalczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Kotwicki – wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dariusz Szymczak – wyznaczony przez Ministra Klimatu spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Anna Grossmann – wyznaczona przez wojewodę wielkopolskiego

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu