Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Aneksowanie umów pożyczek


Aneksowanie umów pożyczek w zakresie ustalenia maksymalnego oprocentowania w skali roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości aneksowania zawartych umów pożyczek w zakresie ustalenia maksymalnego oprocentowania w wysokości 4% w skali roku.

Aneksowaniem mogą być objęte wyłącznie pożyczki udzielone ze środków własnych Funduszu na nabory wskazane w załączniku: lista naborów

Celem aneksowania należy przedłożyć wniosek o aneksowanie wraz z załącznikami:

  • Załącznik PP-3 Pomoc publiczna, bez instrukcji, wraz z formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub o pomoc inną niż de minimis (jeżeli dotyczy).

Procedowane będą wyłącznie wnioski dotyczące beneficjentów nieposiadających zaległości w spłacie pożyczek na rzecz Funduszu.

Okres obowiązywania aneksu będzie ustalony na pierwszy dzień kwartału w którym złożono kompletny i poprawny wniosek o aneksowanie pożyczki.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Kontakt:

  1. Karol Waleriańczyk, e-mail: kwalerianczyk@wfosgw.poznan.pl
  2. Michał Jost-Prześlakowski, e-mail: mjost@wfosgw.poznan.pl

Załączniki:

  1. Wniosek o aneksowanie: 01_wniosek o aneksowanie
  2. Lista naborów, których dotyczy oferta: 02_lista naborów
  3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej:

03.1 Instrukcja-wypelniania-zalacznika-PP-3

03.2 zalacznik-PP-3-Pomoc-publiczna_2022-1

03.3 formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis