Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Cyberbezpieczeństwo


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest podmiotem wchodzącym w skład Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (art. 4 pkt. 14 Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dz. U. 2018, poz. 1560)
WFOŚiGW w Poznaniu wyznaczył osobę do kontaktów w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, z którą mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail cybersecurity@wfosgw.poznan.pl.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo w sieci Internet oraz o bezpieczeństwo Państwa danych poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z zasobów informatycznych dostępnych w sieci:

 • Zasada ograniczonego zaufania. Stosowanie zasady ograniczonego zaufania i zwiększonej ostrożności pozwoli Państwu zmniejszyć ryzyko zainfekowania swojego komputera lub utraty danych.
 • Aktualizacja programów ochrony antywirusowej. Pamiętamy o zainstalowaniu i aktualizowaniu programu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.
 • Aktualizacja systemu operacyjnego. Na bieżąco aktualizujemy system operacyjny i aplikacje użytkowe.
 • Strony niebezpieczne. Nie odwiedzamy stron powszechnie uznawanych za niebezpieczne.
 • Ostrożnie z linkami! Nie klikamy na linki do nieznanych stron internetowych.
 • Komunikaty ostrzegawcze i informacje o zagrożeniach. Zwracamy uwagę na komunikaty programu antywirusowego i przeglądarek internetowych oraz informacje ostrzegające o zagrożeniach w sieci.
 • Dane osobowe. Ograniczamy do minimum podawanie swoich danych osobowych.
 • Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej.
  • Adresaci poczty. Zwracamy szczególną uwagę na poprawność adresata (adresatów) wiadomości elektronicznych.
  • Nadawca wiadomości. Zwracamy szczególna uwagę na nadawcę wiadomości.
  • Nie klikamy na linki umieszczone w załączniku poczty.
  • W przypadku przesyłania ważnych (wrażliwych) wiadomości stosujemy mechanizmy szyfrowania (hasło przesyłane innym kanałem).

Jednocześnie informujemy, że Fundusz nigdy nie prosi o podawanie danych osobowych lub innych wrażliwych informacji drogą elektroniczną.