Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kontakt


Dane teleadresowe

Od 1 marca 2022 r. biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A w Poznaniu, 60-529 Poznań, w Budynku Biurowym OMEGA.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań
tel.: 61 845 62 00

Regon: 301313654
NIP: 778-11-34-790

e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl
adres skrytki ePUAP: /wfosgwpoz/skrytka lub /wfosgwpoz/SkrytkaESP.

Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, obsługa interesantów w siedzibie Funduszu odbywa się tylko po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Prosimy o kontakt z pracownikami w wyznaczonych sprawach telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Obsługa klientów Programu „Czyste Powietrze”

Ogólnopolska Infolinia Programu „Czyste Powietrze”
W kwestiach formalnych związanych z zasadami i regulaminem programu „Czyste Powietrze” prosimy kontaktować się z numerem:
22 340 40 80
Ogólnopolska infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Infolinie Programu „Czyste Powietrze”
Składanie i wypełnianie wniosków o dofinansowanie:
tel. 61 4499 254
tel. 61 4499 255
e-mail: doradztwo@wfosgw.poznan.pl
W korespondencji mailowej prosimy o podanie nazwy gminy której dotyczy zapytanie/realizowana inwestycja.

Rozliczenia umów, wnioski o płatność:
tel. 532 741 440
e-mail: rozliczenia@wfosgw.poznan.pl
Infolinia rozliczeń czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00.

Wsparcie na terenie Gminy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał porozumienia z większością wielkopolskich gmin w zakresie wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Gminy zostały włączone w proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie, pomagając wnioskodawcom poprawnie złożyć wniosek o dofinansowanie lub wniosek o płatność oraz skompletować wymagane załączniki.

Sprawdź czy gmina, w której mieszkasz, współpracuje z WFOŚiGW w Poznaniu – przejdź do listy

Obsługa klientów Programu „Moja Woda”

Składanie i wypełnianie wniosków
tel. 532 741 443

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 15.00.

Rozliczenia umów:
tel. 532 741 440
e-mail: rozliczenia@wfosgw.poznan.pl

Infolinia rozliczeń czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00.