Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rozlicz


Pliki do pobrania

Informacja - Składanie wnioski o płatnośćdocx0.02 MBPobierz
Protokół z kontroli CPdocx0.09 MBPobierz
Instrukcja WoPdocx0.33 MBPobierz
Instrukcja WoP część 3docx0.09 MBPobierz
Wzór zaświadczenia OSDdocx0.02 MBPobierz
Załącznik do instrukcji WoP - protokół odbiorudocx0.09 MBPobierz

Wniosek o płatność dla dotacjipdf1.10 MBPobierz
Instrukcja wypełniania WoP dla dotacjipdf0.59 MBPobierz
Wniosek o płatność dla dotacji na częściową spłatę kapitałupdf0.89 MBPobierz
Instrukcja wypełnienia WoP dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytupdf0.97 MBPobierz
Wzór protokołu odbioru prac wykonawcydocx0.08 MBPobierz
Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)docx0.02 MBPobierz
Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność - szablon zestawienia dokumentów zakupuxlsx0.1 MBPobierz
Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla podstawowego poziomu dofinansowaniapdf0.24 MBPobierz
Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla podwyższonego poziomu dofinansowaniapdf0.15 MBPobierz
Składanie wniosku o płatność informacjapdf0.54 MBPobierz

Wniosek o płatnośćpdf1.24 MBPobierz
Instrukcja „Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste Powietrze” –podstawowy poziom dofinansowaniapdf0.21 MBPobierz
Wzór protokołu odbioru prac wykonawcydocx0.14 MBPobierz
Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)docx0.02 MBPobierz
Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla podstawowego poziomu dofinansowaniapdf0.24 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - podwyższony poziom dofinansowaniapdf0.70 MBPobierz
Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność - szablon zestawienia dokumentów zakupuxlsx0.1 MBPobierz
Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla podwyższonego poziomu dofinansowaniapdf0.15 MBPobierz

Wniosek o płatnośćxlsx0.06 MBPobierz
Wzór protokołu odbioru robótdocx0.09 MBPobierz
Oświadczenie dot. budynków nowobudowanychdocx0.07 MBPobierz
Wymagania techniczne dla wniosków złożonych do 31.12.2018 r.pdf0.09 MBPobierz
Wymagania techniczne dla wniosków złożonych po 01.01.2019 r.pdf0.78 MBPobierz
Instrukcja do wniosku o płatnośćpdf0.13 MBPobierz