Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rozlicz


Pliki do pobrania

Składanie WOP - informacjapdf0.56 MBPobierz
Instrukcja wypełnienia WOPpdf1.42 MBPobierz
Dokument podsumowujący audyt energetycznyxlsx0.08 MBPobierz
Wzór protokołu odbioru pracdocx0.14 MBPobierz
Wzór zaświadczenia OSDdocx0.02 MBPobierz
Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłatydocx0.07 MBPobierz
Wzór oświadczenia dot. poprawy wyjaśnienia protokołudocx0.07 MBPobierz
Dokumenty do aneksowania umowy z prefinansowaniemzip0.58 MBPobierz

Instrukcja WoP - GWDpdf0.59 MBPobierz
Składanie wniosku o płatność - informacjadocx0.02 MBPobierz
Zaświadczenie OSD - wzórdocx0.02 MBPobierz
Protokół odbioru prac - wzórdocx0.09 MBPobierz
Protokół z kontroli - wzórdocx0.09 MBPobierz

Informacja - Składanie wnioski o płatnośćdocx0.02 MBPobierz
Protokół z kontroli CPdocx0.09 MBPobierz
Instrukcja WoPpdf0.59 MBPobierz
Instrukcja WoP część 3docx0.09 MBPobierz
Wzór zaświadczenia OSDdocx0.02 MBPobierz
Załącznik do instrukcji WoP - protokół odbiorudocx0.09 MBPobierz

Wniosek o płatność dla dotacjipdf1.10 MBPobierz
Instrukcja wypełniania WoP dla dotacjipdf0.57 MBPobierz
Wniosek o płatność dla dotacji na częściową spłatę kapitałupdf0.89 MBPobierz
Instrukcja wypełnienia WoP dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytupdf0.97 MBPobierz
Wzór protokołu odbioru prac wykonawcydocx0.08 MBPobierz
Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)docx0.02 MBPobierz
Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność - szablon zestawienia dokumentów zakupuxlsx0.1 MBPobierz
Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla podstawowego poziomu dofinansowaniapdf0.24 MBPobierz
Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla podwyższonego poziomu dofinansowaniapdf0.15 MBPobierz
Składanie wniosku o płatność informacjapdf0.54 MBPobierz

Wniosek o płatnośćpdf1.24 MBPobierz
Instrukcja „Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste Powietrze” –podstawowy poziom dofinansowaniapdf0.57 MBPobierz
Wzór protokołu odbioru prac wykonawcydocx0.14 MBPobierz
Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)docx0.02 MBPobierz
Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla podstawowego poziomu dofinansowaniapdf0.24 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - podwyższony poziom dofinansowaniapdf0.70 MBPobierz
Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność - szablon zestawienia dokumentów zakupuxlsx0.1 MBPobierz
Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla podwyższonego poziomu dofinansowaniapdf0.15 MBPobierz

Wniosek o płatnośćxlsx0.06 MBPobierz
Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność docx0.17 MBPobierz
Wzór protokołu odbiorudocx0.09 MBPobierz
Oświadczenie dot. budynków nowobudowanychdocx0.07 MBPobierz
Wymagania techniczne do wniosków złożonych do 31.12.2018pdf0.09 MBPobierz
Wymagania techniczne do wniosków złożonych po 01.01.2019pdf0.78 MBPobierz