# # # # # A A A

Program Priorytetowy „Moja Woda”

Uprzejmie informujemy, że 30 września 2020 (środa) to ostatni dzień na przysyłanie wniosków w formie elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta, a 30 października 2020 (piątek) to ostateczny termin na przesłanie wersji papierowej do właściwego wojewódzkiego funduszu- dla mieszkańców Wielkopolski jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Aby otrzymać dofinansowanie z Programu „Moja Woda” należy złożyć obydwie wersje wniosku.