Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Informacje


Wnioskodawca

Osoby fizyczne

Dziedzina finansowania

Ochrona powietrza

Terminy naboru

Program realizowany w latach 2018–2029, przy czym:
1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
2) środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Rodzaj zadania

Wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Zakres finansowania
  1. Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe
  2. Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.
  3. Ocieplenie przegród budowlanych
  4. Wymiana stolarki zewnętrznej (okna/drzwi/bramy garażowe)
  5. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
  6. Mikroinstalacja fotowoltaiczna
  7.  Audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy
Forma dofinansowania

Dotacja

Dotacja z prefinansowaniem

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Warunki finansowe

Maksymalne kwoty dotacji:
– Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł
– Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł
– Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Przygotowanie wniosku

1) Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

2) Dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza:

– przy podstawowym poziomie dofinansowania: 135 tys. zł

– przy podwyższonym poziomie dofinansowania: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

– przy najwyższym poziomie dofinansowania: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

3) Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z Programem

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych określonym w Załączniku 2, 2a oraz 2b do Programu Priorytetowego.

Kontakt

Infolinia:
tel. 61 4499 254
tel. 61 4499 255
e-mail: doradztwo@wfosgw.poznan.pl