# # # # # A A A

Szkolenie dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

11.09.2020

Zespół Doradców Energetycznych działający w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, we współpracy z Wydziałem Monitoringu i Kontroli, przeprowadził 9 września 2020 roku szkolenie dla przedstawicieli gmin, które zawarły porozumienia z Funduszem w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Szkolenie obyło się w formie zdalnej, zgromadziło aż 115 uczestników, a swoją tematyką obejmowało zasady Programu, wypełnianie wniosku o przystąpienie do niego oraz sposób rozliczenia uzyskanego dofinansowania. Spotkanie było potrzebne, ponieważ w ostatnim czasie zaszło szereg zmian w Programie. Obejmowało ono też zapowiedź kolejnych, które jeszcze bardziej przyczynią się do pomocy beneficjentom zainteresowanym wymianą źródeł ciepła lub ociepleniem swoich domów jednorodzinnych.

Pomoc w interpretacji zasad i wypełnieniu wniosków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze może uzyskać każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w takim domu, jeżeli zlokalizowany jest on na terenie województwa wielkopolskiego. W tym celu należy zwrócić się do doradców energetycznych pod numerami telefonów: 61 845 62 01, 61 845 62 24 i 61 845 62 28 lub do przeszkolonych pracowników urzędów gmin, które wspierają te działania. Lista współpracujących gmin znajduje się pod tym adresem internetowym: https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/