# # # # # A A A

Zatwierdzono listę wniosków spełniających warunki do dofinasowania oraz zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek Państwowych Straży Pożarnych (tj. Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej) w roku 2020 w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2

Data 20.11.2020
Zatwierdzono listę wniosków spełniających waru... Zatwierdzono listę wniosków spełniających warunki do dofinasowania oraz zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek Państwowych Straży Pożarnych (tj. Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, [...]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Słoneczne Winogrady

Data 05.11.2020
Słoneczne Winogrady... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „WINOGRADY” w Poznaniu preferencyjnej pożyczki w ramach programu „Słoneczne Dachy” – modernizacja […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Weź udział w konferencji EkoSfera

Data 05.11.2020
Weź udział w konferencji EkoSfera... Konferencja EkoSfera jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. W tym roku ze względu na przełożenie targów konferencja odbywa się on-line w dniach 9-10 […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Zmiana Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „MOJA WODA” na lata 2020-2024

Data 04.11.2020
Zmiana Regulaminu naboru wniosków w ramach Progra... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu informuje, iż uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>
  • Infrastruktura i Środowisko - Ministerstwo Rozwoju
  • Ministerstwo Rozwoju
  • Ministerstwo Środowiska
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Komisja Europejska