Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Oferta finansowa
Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”
Program Priorytetowy „Moja Woda”

Oferta finansowa

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Program Priorytetowy „Moja Woda”

Nasze programy


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem, regionalną instytucją finansów publicznych zaangażowaną w politykę rozwoju regionu, prowadzącą szeroką współpracę z zainteresowanymi instytucjami, podmiotami i osobami fizycznymi.

Aktualna lista programów prowadzonych przez nasz fundusz:

Nabór wniosków skierowany do gmin Zobacz program

Przedsięwzięcia związane z usuwaniem kreozytu Zobacz program

Nabór wniosków skierowany do osób fizycznych Zobacz program

Wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych Zobacz program

„Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1)” Zobacz program

Przedsięwzięcia związane z zakupem sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Zobacz program

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność straży pożarnych Zobacz program

Przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną,zgodne z Programem Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Zobacz program

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza Zobacz program

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Zobacz program

Przedsięwzięcia związane z adaptacją do zmian klimatu i ochroną środowiska gruntowo-wodnego Zobacz program

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza na potrzeby obiektów pomocy społecznej Zobacz program

Nabór wniosków skierowany do państwowych jednostek budżetowych Zobacz program
na zdjęciu podkłady kolejowe
Kropla wpadająca do wody.
Niebo z chmurami
Pokrycie dachowe z azbestu
remiza strażacka
Na zdjęciu znajduje się małe drzewo.
panele fotowoltaiczne
Wapnowanie gleby