Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Oferta finansowa
Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”
Program Priorytetowy „Moja Woda”

Oferta finansowa

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Program Priorytetowy „Moja Woda”

Nasze programy


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem, regionalną instytucją finansów publicznych zaangażowaną w politykę rozwoju regionu, prowadzącą szeroką współpracę z zainteresowanymi instytucjami, podmiotami i osobami fizycznymi.

Aktualna lista programów prowadzonych przez nasz fundusz:

Dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza Zobacz program

Finansowanie działań proekologicznych Zobacz program

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Zobacz program

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami Zobacz program

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Zobacz program

Przedsięwzięcia związane z Ogólnopolskim programem finansowania służb ratowniczych. Zobacz program

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Zobacz program
Zdjęcie traktora na polu