# # # # # # A A A

Lista wniosków do oceny wg kryteriów dostępu na przedsięwzięcia w zakresie Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w 2020 r. część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP

Data 13.09.2021
Lista wniosków do oceny wg kryteriów dostępu na... WFOŚiGW w Poznaniu po weryfikacji planu finansowego przedstawia Listę kolejnych wniosków wytypowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu (zgodnie z zapisami pkt 7 i 18  […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Edukacja ekologiczna – zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć znajdujących się na liście rezerwowej

Data 27.08.2021
Edukacja ekologiczna – zaplanowano pomoc dla... 26.08.2021 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w związku ze zwiększeniem możliwości finansowych Funduszu rozpatrzył Listę rezerwową wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zaplanował dodatkową pomoc […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2021 – zakończono ocenę wniosków i zaplanowano pomoc

Data 27.08.2021
„Ogólnopolski program finansowania służb rato... W dniu 24.08.2021 r. zakończyła się procedura oceny wniosków wytypowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu (zgodnie z zapisami pkt 7 i 18 Regulaminu naboru) […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Koninie

Data 26.08.2021
Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Koninie... W dniach 24-25.08.2021 w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie odbyły się Targi Odnawialnych Źródeł Energii „Nowa Energia w Regionie”. Targi miały charakter […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>
  • Infrastruktura i Środowisko - Ministerstwo Rozwoju
  • Ministerstwo Rozwoju
  • Ministerstwo Środowiska
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Komisja Europejska