Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Geotermia – finansowanie projektów robót geologicznych

Informacje


Wnioskodawca

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięć w zakresie udostępniania wód termalnych

Jednostki samorządu terytorialnego „JST”

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 01.12.2021 r. do 30.04.2022 r.

Zakres finansowania

Koszty związane z wykonaniem projektu robót geologicznych zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Forma dofinansowania

Dotacja

Warunki finansowe

Do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 100 000,00 zł zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie naboru.

Przygotowanie wniosku

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Warunki szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru oraz w pozostałych dokumentach opublikowanych poniżej.

Rekomendacje i zalecenia dotyczące projektowania robót geologicznych w celu udostępnienia wód termalnych w Polsce znajdują się w pliku: „Załącznik nr 3 pp rekomendacje do prg aktualizacja 2021” zamieszczonym na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenie-o-konkursie

Kontakt

Adrian Zawadzki, tel. 61 845 62 77, azawadzki@wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów i informacje prawne

Regulamin Naboru Geotermia pdf0.29 MBPobierz
Formularz wniosku Geotermia 2021 doc0.19 MBPobierz
Instrukcja wypełniania wniosku 2021 pdf0.22 MBPobierz
Spis załączników do wniosku 2021 pdf0.20 MBPobierz

Harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnegoxlsx0.02 MBPobierz
Oświadczenie o ujęciu przedsięwzięcia w budżecie doc0.03 MBPobierz
Oświadczenie dotyczące umów z wykonawcą/wykonawcami docx0.02 MBPobierz
Umowa dotacjipdf0.20 MBPobierz

Arkusz rozliczenia umowydoc0.09 MBPobierz
Instrukcja rozliczeńdoc0.17 MBPobierz
Wniosek o aneksowanie umowydoc0.04 MBPobierz
Oświadczenie VATxlsx0.02 MBPobierz
Informacja o numerze rachunku bankowegodoc0.04 MBPobierz
Zestawienie źródeł finansowaniaxlsx0.02 MBPobierz