Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zawnioskuj


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.02.2024 r. zakończono nabór wniosków na Portalu Beneficjenta (elektroniczne wnioski) w ramach programu „Moja Woda”. Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami, z tożsamą sumą kontrolną) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej lub za pośrednictwem ePUAP będziemy przyjmować do 15 marca 2024 r.
UWAGA! Wnioski przesłane w formie papierowej lub przez e-PUAP, które nie zostały zamieszczone na portalu beneficjenta do 29 lutego 2024 r., pozostaną bez rozpatrzenia.


NABÓR 2023

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.
2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
w godzinach jego pracy 8:00-15:00
albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

(Od 1 marca 2022 r. biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się pod adresem

ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznaniu w biurowcu Omega)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosgw.poznan.pl

________________________________________
Poniżej zamieszczamy najczęstsze pytania i odpowiedzi oraz najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców.

Najczęściej popełniane błędy – objaśnienia dla Wnioskodawców MW 2023

Najczęściej zadawane pytania przez Wnioskodawców_PP MW 2023

________________________________________
Informacje w sprawie szczegółów Programu:
tel. 532 741 443

Infolinia czynna w godz. od 11.00 do 15.00
________________________________________
Rozliczenie przedsięwzięcia 2023

________________________________________

NABÓR 2021

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.
Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl(nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.
2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:
w wersji papierowej do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
w godzinach jego pracy 8:00-15:00

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosgw.poznan.pl.

NABÓR 2020

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.
Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu, określone są w treści Programu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w Regulaminie naboru wniosków.
W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu
od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta, a następnie w wersji papierowej.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1) Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,
4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
w godzinach jego pracy tj. 8:00-15:00.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosgw.poznan.pl.
Informacje w sprawie szczegółów Programu:
tel. 532 741 443

________________________________________
21.07.2020 r,
Obliczanie średnio ważonego współczynnika odpływu
W przypadku wyboru kilku powierzchni, z których retencjonowana będzie woda z danej posesji, we wniosku należy podać średnio ważony współczynnik odpływu. Poniżej przedstawiamy formułę wg której należy określić wartość współczynnika odpływu dla różnych powierzchni:
Ψsw = (Ψ1 • F1 + Ψ2 • F2) : (F1 + F2)
gdzie:
Ψsw – średnio ważony współczynnik odpływu,
Ψ1 – współczynnik odpływu powierzchni oznaczonej „1” (np. dach skośny pokryty blachą Ψ1 = 0,9),
Ψ2 – współczynnik odpływu powierzchni oznaczonej „2” (np. plac brukowy Ψ2 = 0,5),
F1 – pole powierzchni w rzucie poziomym oznaczone „1” [m2] (np. pole ww. dachu F1 = 100 m2)
F2 – pole powierzchni w rzucie poziomym oznaczone „2” [m2] (np. pole ww. placu z bruku F2 = 20 m2)
Dla ww. przykładu średnio ważony współczynnik odpływu wyniesie:
Ψsw = (Ψ1 • F1 + Ψ2 • F2) : (F1 + F2) = (0,9 • 100 m2 + 0,5 • 20 m2) : ( 100 m2 + 20 m2) = 100 m2 : 120 m2 = 0,83
Ψsw = 0.83

Pliki do pobrania

Program Priorytetowy „Moja Woda” pdf0.56 MBPobierz
Regulamin naboru wniosków pdf0.28 MBPobierz
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” – dokument poglądowypdf0.12 MBPobierz

Program Priorytetowy „Moja Woda” – 2021pdf0.53 MBPobierz
Regulamin naboru wniosków – 2021pdf0.29 MBPobierz
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” – dokument poglądowy – 2021pdf0.10 MBPobierz

Program Priorytetowy Moja Woda 2020pdf0.45 MBPobierz
Regulamin Moja Woda 2020pdf0.28 MBPobierz
Zmieniony Regulamin Moja Woda 2020pdf0.31 MBPobierz
Instrukcja wypełnienia wniosku Moja Woda 2020pdf0.25 MBPobierz
Oświadczenie współmałżonkadocx0.13 MBPobierz