Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

50. edycja Olimpiady Geograficznej – etap okręgowy już za nami!


Widok na salę, na której odbywa się II etap Olimpiady Geograficznej
Opublikowano: 12.02.2024

Logotyp 50 edycji Olimpiady Geograficznej

Olimpiada Geograficzna organizowana jest od 1974 roku z inicjatywy Pani Profesor Anny Dylikowej. W tym roku odbywa się jej jubileuszowa, 50. edycja. Olimpiada Geograficzna stanowi bardzo ważne wydarzenie, zarówno dla polskiej Geografii, jak i młodzieży. Jej celem jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy geograficznej, rozbudzanie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych zainteresowania geografią, wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia oraz stosowanie umiejętności geograficznych w działaniu praktycznym. Olimpiada służy też zapewnieniu dopływu odpowiednich, lepiej przygotowanych do studiów kandydatów do szkół wyższych oraz wyłanianiu reprezentacji Polski na zawody Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny powołany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Olimpiada Geograficzna realizowana jest w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim. Podstawowym wyróżnikiem spośród innych olimpiad przedmiotowych jest przygotowanie na poziomie I etapu, pracy badawczej zgodnie z wybranym przez ucznia tematem, która odnosi się do konkretnej przestrzeni geograficznej lub obiektu oraz zachodzących procesów przyrodniczych i gospodarczych. Uczestnictwo w Olimpiadzie Geograficznej stwarza uczniom okazję do pogłębienia wiedzy, zachęca do podjęcia studiów geograficznych, a dla najlepszych możliwość uczestniczenia w zawodach etapu ogólnopolskiego, jak również w Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej.

W miniony weekend, 10 i 11 lutego 2024 r., na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się etap II, okręgowy 50.  Olimpiady Geograficznej. W pierwszym dniu odbyła się część pisemna składająca się z trzech podejść. Wszystkie trwały po 45 minut. W drugim dniu odbyły się dwie części. Część A to tzw. quiz podczas którego zawodnicy odpowiadali na 20 pytań ilustrowanych zdjęciami. Czas na odpowiedź na każde z pytań wynosił 30 sekund. Część B, to odpowiedź uczniów na jedno wybrane z wylosowanych dwóch zagadnień. Zawodnik w ciągu 5 minut prezentował swoją wypowiedź. W pierwszym dniu brało udział 71 uczniów. Do części ustnej odbywającej się drugiego dnia zostało zakwalifikowanych 30 uczniów.

Drugi dzień zawodów rozpoczął się o godz. 9.30 quizem geograficznym (część A). Przewodnicząca odczytała regulamin, rozdano karty odpowiedzi i przeprowadzono quiz po którym zebrano karty i odczytano prawidłowe odpowiedzi. Następnie rozpoczęła się część B, w której uczestnicy udzielali odpowiedzi na losowo wybrane zagadnienia. Problematyka zawodów ustnych w tym roku dotyczyła zależności między środowiskiem przyrodniczym a życiem i działalnością człowieka na wybranych obszarach na świecie. Po zakończeniu części ustnej jurorzy udali się na spotkanie podsumowujące, gdzie nastąpiło zliczenie punktów i ustalenie listy rankingowej, a następnie ogłoszono wyniki. Podczas uroczystego zakończenia zawodów II etapu 50. Olimpiady Geograficznej wręczono nagrody wszystkim uczniom i zaproszono na jubileuszowy tort.

Oprócz uczniów biorących udział w Olimpiadzie Geograficznej podczas wydarzenia obecna była Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, obecni byli również  profesorowie i doktorzy z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pani Jolanta Ratajczak, a także przedstawiciele Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady Geograficznej serdecznie gratulujemy, a tym, którzy otrzymali najwyższe wyniki, życzymy aby dostali się do III etapu zawodów, czyli do ogólnopolskiego finału. Komitet Główny Olimpiady Geograficznej ogłosi na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia do dnia 15 marca 2024 r. Trzymamy kciuki za naszych przedstawicieli z województwa wielkopolskiego!

Widok na salę wykładową.

3 osoby stoją na scenie, w tym Pani Jolanta Ratajczak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Widok na salę, na której odbywa się Olimpiada Geograficzna, na sali wykładowej siedzą uczestnicy i jury Olimpiady.

Widok na salę wykładową, na której siedzą uczestnicy olimpiady podczas rozwiązywania zadań.

Jubileuszowy tort na Olimpiadzie Geograficznej

Widok na salę, na której odbywa się II etap Olimpiady Geograficznej