Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PJB


AKTUALIZACJA GENERATORA WNIOSKÓW

25.03.2022
WFOŚiGW w Poznaniu uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami w Generatorze Wniosków ( https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login ) została uaktualniona „Instrukcja wypełniania wniosku”. Wprowadzono zmianę nazewnictwa przycisków „Popraw” i „Aktualizuj” służących do złożenia WNIOSKU KOREKTY oraz WNIOSKU AKTUALIZACYJNEGO. Aktualnie do złożenia WNIOSKU KOREKTY służy przycisk „Korekta”, natomiast do złożenia WNIOSKU AKTUALIZACYJNEGO służy przyci...
Czytaj więcej

Nabór wniosków dla PJB w 2023 roku

01.03.2022
Nabór wniosków dla państwowych jednostek budżetowych ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2023   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia dla państwowych jednostek budżetowych ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2023 roku na terenie województwa wielkopolskiego. Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2022 ...
Czytaj więcej

Zaplanowanie pomocy – Nabór wniosków dla państwowych jednostek budżetowych w roku 2022

23.07.2021
Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu dnia 23 lipca 2021 roku na podstawie uzgodnień z dysponentami części budżetowych oraz zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu, zaplanował pomoc finansową dla wniosków które spełniły kryteria dostępu 2.1 – 2.9. Zaplanowano pomoc w łącznej wysokości 2 000 000,00 zł. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.
Czytaj więcej

Zakończono ocenę wniosków i zaplanowano pomoc – Nabór wniosków dla państwowych jednostek budżetowych w roku 2021

22.07.2020
Zarząd WFOŚiGW dnia 22.07.2020 r. na podstawie uzgodnień z dysponentami części budżetowych zaplanował pomoc finansową dla wniosków które spełniły kryteria merytoryczne. Zaplanowano pomoc w łącznej wysokości 1 800 000,00 zł. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne, spełniły również kryteria merytoryczne. Każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualną informację o kwocie pomocy oraz dalszym trybie postępowania.
Czytaj więcej

Zakończono ocenę formalną wniosków – Nabór wniosków dla państwowych jednostek budżetowych w roku 2021

24.04.2020
W dniu 24 kwietnia 2020 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zatwierdził ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych. W ramach naboru, który trwał do dnia 31.03.2020 r. złożono 8 wniosków na kwotę dofinansowania 5 223 360,00 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w zakresie spełnienia formalnych kryteriów 2.1.1 – 2.1.6 do oceny wniosków w zakresie spełnienia merytorycznych kryteriów zakwalifikowano wszystkie wnioski.
Czytaj więcej