Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PJB


Podpisanie umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu

17.05.2023
W dniu 16 maja 2023 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa na dofinansowanie w ramach Naboru wniosków skierowanego do państwowych jednostek budżetowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu dla zadań realizowanych w roku 2024. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowały Prezes Zarządu, Pani Jolanta Ratajczak oraz...
Czytaj więcej

Ogłoszenie nowego naboru wniosków – nabór wniosków dla państwowych jednostek budżetowych

01.02.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków dla państwowych jednostek budżetowych ubiegających się o dofinansowanie zadań realizowanych w 2024 roku na terenie województwa wielkopolskiego. Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w zakładce „Nasze Programy” – pjb-2024 https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/pjb-2024/
Czytaj więcej

AKTUALIZACJA GENERATORA WNIOSKÓW

25.03.2022
WFOŚiGW w Poznaniu uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami w Generatorze Wniosków ( https://wnioski.wfosgw.poznan.pl/login ) została uaktualniona „Instrukcja wypełniania wniosku”. Wprowadzono zmianę nazewnictwa przycisków „Popraw” i „Aktualizuj” służących do złożenia WNIOSKU KOREKTY oraz WNIOSKU AKTUALIZACYJNEGO. Aktualnie do złożenia WNIOSKU KOREKTY służy przycisk „Korekta”, natomiast do złożenia WNIOSKU AKTUALIZACYJNEGO służy przyci...
Czytaj więcej

Nabór wniosków dla PJB w 2023 roku

01.03.2022
Nabór wniosków dla państwowych jednostek budżetowych ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2023   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia dla państwowych jednostek budżetowych ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2023 roku na terenie województwa wielkopolskiego. Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2022 ...
Czytaj więcej

Zaplanowanie pomocy – Nabór wniosków dla państwowych jednostek budżetowych w roku 2022

23.07.2021
Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu dnia 23 lipca 2021 roku na podstawie uzgodnień z dysponentami części budżetowych oraz zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu, zaplanował pomoc finansową dla wniosków które spełniły kryteria dostępu 2.1 – 2.9. Zaplanowano pomoc w łącznej wysokości 2 000 000,00 zł. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.
Czytaj więcej