Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Efektywność energetyczna i ochrona powietrza


Zmiana Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza

09.05.2024
WFOŚiGW w Poznaniu uprzejmie informuje, że Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2024 r. dokonano zmiany zapisów Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza. Zmieniony Regulamin jest dostępny w ogłoszeniu o Naborze: https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/efektywnosc-energetyczna-i-ochrona-powietrza-2024/ Zmiana Regulaminu naboru wniosków nie wpływa niekorzystnie na dotychczasową możliwość u...
Czytaj więcej

Zmiany w zakresie pomocy publicznej

05.04.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu 20 lutego 2024 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska. Rozporządzenie zastąpiło dotychczasowe przepisy dotyczące udzielani...
Czytaj więcej

Wydłużenie terminu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza

29.02.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach Naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza do 29.03.2024 roku. Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze wniosków nie uległy zmianie: https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/efektywnosc-energetyczna-i-ochrona-powietrza-2024/
Czytaj więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej na potrzeby szpitali publicznych

05.02.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej na potrzeby szpitali publicznych ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2024 roku na terenie województwa wielkopolskiego. Wnioski należy składać w terminie od 05.02.2024 r. do 29.02.2024 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabór. W przypadku wyczerpania puli śr...
Czytaj więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza

29.01.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza dla ubiegających się o dofinansowanie w 2024 roku dla przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza będzie obejmował: Część 1) Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie...
Czytaj więcej