Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Azbest


Wydłużenie terminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

17.05.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach Naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu do 31.05.2024 r. Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze wniosków nie uległy zmianie: https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/usuwanie-azbestu-2024/
Czytaj więcej

AKTUALIZACJA LISTY REZERWOWEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W 2024 ROKU W RAMACH NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM AZBESTU Z GOSPODARSTW ROLNYCH

15.05.2024
W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych do dyspozycji, pierwsze 3 wnioski o dofinansowanie znajdujące się na Liście rezerwowej, zostaną poddane ocenie. Wnioskodawcy których wnioski zostaną poddane ocenie otrzymają indywidualnie informacje o dalszej procedurze postępowania. W przypadku pojawienia się kolejnych wolnych środków finansowych rozpatrywane będą wnioski według ustalonej kolejności zgodnie z zaktualizowaną Listą rezerwową wnio...
Czytaj więcej

Zmiana Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

23.04.2024
WFOŚiGW w Poznaniu informuje, iż decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu zmieniono zapisy „Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu” umożliwiając jednostkom samorządu terytorialnego stopnia gminnego ubieganie się o dofinansowanie. Zmieniony Regulaminu jest dostępny w ogłoszeniu o Naborze – Dokumenty do wniosku: https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/usuwanie-azbestu-2024/ Zmiana Regulaminu naboru wniosków nie wp...
Czytaj więcej

Wydłużenie terminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

15.04.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach Naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu do 17.05.2024 roku. Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze wniosków nie uległy zmianie: https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/usuwanie-azbestu-2024/
Czytaj więcej

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W 2024 ROKU W RAMACH NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM AZBESTU Z GOSPODARSTW ROLNYCH

05.04.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że pula środków przeznaczona na „Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu z gospodarstw rolnych” ogłoszony w dniu 22.01.2024 r. została wyczerpana. Wnioski, dla których zabrakło środków finansowych, umieszczone zostały na liście rezerwowej. W przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych wnioski rozpatrywane będą według ustalonej kol...
Czytaj więcej