Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Azbest


Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

27.06.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu dla ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2023 na terenie województwa wielkopolskiego. Nabór wniosków jest realizowany na podstawie umowy udostępnienia środków zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wsp...
Czytaj więcej

Zaplanowanie pomocy – Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

08.10.2021
W dniu 8 października 2021 roku Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu zaplanował pomoc finansową dla 8 wniosków, które spełniły kryteria dostępu 2.1 – 2.9 zgodnie z § 7 ust. 11 Regulaminu. Do oceny wg kryteriów dostępu skierowano łącznie 8 wniosków, wszystkie wnioski spełniły kryteria dostępu. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znalazły się na Liście wniosków z zaplanowaną pomocą, otrzymają indywidualne informacje o dalszej ...
Czytaj więcej

WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM AZBESTU

29.08.2021
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż wznowiono nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2021 r. do 10.09.2021 r. Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze wniosków nie uległy zmianie.
Czytaj więcej

Wznowienie naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

26.08.2021
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż wznowiono nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2021 r. do 10.09.2021 r. Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze wniosków nie uległy zmianie.
Czytaj więcej

Zaplanowanie pomocy – Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

26.08.2021
W dniu 26 sierpnia 2021 roku Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu zaplanował pomoc finansową dla kolejnych 53 wniosków, które spełniły kryteria dostępu 2.1 – 2.9 zgodnie z § 7 ust. 11 Regulaminu. Do oceny wg kryteriów dostępu skierowano łącznie 54 wnioski, z czego 53 wnioski spełniły kryteria dostępu, natomiast 1 wniosek nie spełnił kryteriów. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znalazły się na Liście wniosków z zaplanowaną ...
Czytaj więcej