Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Azbest


Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

07.08.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że pozostały wolne środki finansowe przeznaczone na nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu realizowany na podstawie umowy udostępnienia środków zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólną realizację Programu „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawieraj...
Czytaj więcej

Zmiana Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

31.07.2023
W związku ze zmianą Programu Priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, WFOŚiGW w Poznaniu zmienił Regulamin naboru wniosków w ramach ww. Programu Priorytetowego. Program Priorytetowy oraz Regulamin zmi...
Czytaj więcej

Ocena kolejnych wniosków spełniających kryteria dostępu i przyznanie pomocy – usuwanie azbestu

25.07.2023
W dniu 24 lipca 2023 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 7 ust. 14 i § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu zatwierdził ocenę kolejnych wniosków spełniających kryteria dostępu i przyznał pomoc finansową dla przedsięwzięć spełniających warunki dofinansowania. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcie znajduje się na liście wniosków spełniających war...
Czytaj więcej

Ocena kolejnych wniosków spełniających kryteria dostępu i przyznanie pomocy – usuwanie azbestu

25.07.2023
W dniu 06 lipca 2023 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 7 ust. 14 i § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu zatwierdził ocenę kolejnych wniosków spełniających kryteria dostępu i przyznał pomoc finansową dla przedsięwzięć spełniających warunki dofinansowania. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcie znajduje się na liście wniosków spełniających waru...
Czytaj więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

24.04.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu dla ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w roku 2023 na terenie województwa wielkopolskiego. Nabór wniosków jest realizowany na podstawie umowy udostępnienia środków zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólną real...
Czytaj więcej