Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gospodarka odpadami


Zmiany w zakresie pomocy publicznej

05.04.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu 20 lutego 2024 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska. Rozporządzenie zastąpiło dotychczasowe przepisy dotyczące udzielani...
Czytaj więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami

15.03.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami dla ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami będzie obejmował: Część 1) Systemy selektywnego zbierania odpadów, Część 2) Odzysk i recykling odpadów, Część 3) Zagospodarowanie, kom...
Czytaj więcej

Wydłużenie terminu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami

27.04.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach Naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami do 15.05.2023 roku. Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze wniosków nie uległy zmianie: https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/gospodarka-odpadami-2023/
Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami

13.03.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami dla ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu do zmian klimatu i ochrony środowiska gruntowo-wodnego będzie obejmował: Część 1) Systemy selektywnego zbierania odpadów Część 2) Odzysk i recykling odpadów ...
Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami

01.07.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami dla ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w roku 2022 oraz w latach następnych na terenie województwa wielkopolskiego.   Beneficjenci: jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek sam...
Czytaj więcej