Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gospodarka odpadami


Ogłoszenie naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami

13.03.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami dla ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu do zmian klimatu i ochrony środowiska gruntowo-wodnego będzie obejmował: Część 1) Systemy selektywnego zbierania odpadów Część 2) Odzysk i recykling odpadów ...
Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami

01.07.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami dla ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w roku 2022 oraz w latach następnych na terenie województwa wielkopolskiego.   Beneficjenci: jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek sam...
Czytaj więcej