Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Agroenergia


Program Priorytetowy AGROENERGIA – aktualizacja formularza wniosku

19.10.2022
Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła aktualizacja formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”. Aktualny formularz wniosku o dofinansowanie dostępny jest na portalu beneficjenta na stronie: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl  w zakładce DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW), Programy i konkursy. Aktualnie obowiązuje wersja 1.0.3 formularza. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie ...
Czytaj więcej

Agroenergia na antenie Radia Emaus

14.04.2022
WFOŚiGW w Poznaniu realizuje Program Priorytetowy #Agroenergia. Nabór wniosków w ramach tego Programu odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania puli środków. Kto może skorzystać z programu? Jak wysokie dofinansowanie możemy uzyskać? Czy możemy sfinansować kilka instalacji w ramach jednego wniosku? Na te i inne pytania odpowiadała Anna Romanowska z Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi...
Czytaj więcej

Możliwości finansowania działań proekologicznych ze środków WFOŚiGW

22.02.2022
W dniu 18 lutego odbyło się szkolenie pn. "Możliwości finansowania działań proekologicznych ze środków WFOŚiGW" zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Szkolenie zostało poprowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a jego adresatami byli przede wszystkim rolnicy. W ramach szkolenia pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu przedstawili możliwości sfinansowania działań proe...
Czytaj więcej

Agroenergia – aktualizacja katalogu załączników

13.01.2022
Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła aktualizacja katalogu załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie. Poniżej prezentujemy zaktualizowany spis załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie.
Czytaj więcej

Aktualizacja katalogu załączników

02.12.2021
Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła aktualizacja katalogu załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie. Poniżej prezentujemy zaktualizowany spis załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie. Spis załączników do wniosku_agroenergia ARO PP_aktualizacja
Czytaj więcej