Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Edukacja ekologiczna


Harmonogram naborów 2023 rok – zmiana

21.03.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawia zmieniony harmonogram planowanych naborów wniosków na 2023 rok. Więcej informacji: https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/harmonogram-naborow-na-2023/
Czytaj więcej

Powstają filmy edukacyjne na temat różnorodności biologicznej w Wielkopolsce dofinansowane przez WFOŚiGW w Poznaniu

14.02.2023
W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował projekt złożony przez Fundację Zakłady Kórnickie pod nazwą „Edukacja ekologiczna w zakresie różnorodności biologicznej i ochrony wód w Wielkopolsce poprzez realizację filmów oraz przygotowanie i druk Magazynu Drzewo Franciszka”. Całość projektu zakłada powstanie 4 filmów edukacyjnych na temat ró...
Czytaj więcej

Ogłoszenie nowego naboru wniosków – Edukacja ekologiczna 2023

26.01.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o rozpoczęciu od dnia 30.01.2023 r. nowego naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”: JST Organizacje pozarządowe Inni wnioskodawcy Szczegółowy wykaz podmiotów znajduje się w Regulaminie naboru.   Wnioski należy składać w term...
Czytaj więcej

Dofinansowanie dla Miejskiego przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie z zakresu edukacji ekologicznej

26.08.2022
Dzisiaj,  w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie z zakresu edukacji ekologicznej z przedstawicielami z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z Konina, które z ramienia WFOŚiGW w Poznaniu podpisywała Pani Aleksandra Durkowska - Zastępca Prezesa Zarządu. Dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie zostało przyznane dofinansowanie na...
Czytaj więcej

Edukacja ekologiczna – przyznano pomoc dla przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej znajdujących się na liście rezerwowej

01.07.2022
W dniu 30.06.2022 roku w związku ze zwiększeniem środków dyspozycyjnych Zarząd Funduszu rozpatrzył rezerwową Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków przyznał pomoc finansową dla 67 wniosków. 3 wnioski z uwagi na uzyskanie bardzo malej ilości punktów selekcji oraz na ograniczone środki finansowe nie otrzymały pomoc finansowej. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście...
Czytaj więcej