Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Edukacja ekologiczna


Nowy nabór! Edukacja ekologiczna 2024

30.01.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej na 2024 rok. Wnioski można składać w terminie od dnia 30.01.2024 r. do dnia 20.02.2024 r. Wnioski można składać przez generator wniosków. O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej do Biura Podawczego WFOŚiGW w Poznaniu lub w wers...
Czytaj więcej

Planowane uruchomienie naboru – edukacja ekologiczna 2024

24.01.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanym uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie Edukacji Ekologicznej na rok 2024. Wnioski należy składać w terminie od dnia 30.01.2024 r. do dnia 20.02.2024 r. Wnioski będzie można składać poprzez generator wniosków, który zostanie uruchomiony również w dniu 30.01.2024 r. O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu wn...
Czytaj więcej

Edukacja ekologiczna – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu 2.1 – 2.9 i przyznano pomoc dla przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej

19.05.2023
W dniu 18.05.2023 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu 2.1 – 2.9 zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2023. W ramach naboru złożonych zostało 295 wniosków, które skierowano do oceny według kryteriów dostępu 2.1 – 2...
Czytaj więcej

Otwarcie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej pn. „Cztery pory roku w świecie zapylaczy” w Lesie Dębińskim w Poznaniu

05.04.2023
W dniu 4 kwietnia 2023 r. została otwarta nowa ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna pn. "Cztery pory roku w świecie zapylaczy" w Lesie Dębińskim w Poznaniu, która została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  Ścieżka została zrealizowana w ramach programu „Poznań dla pszczół” i jest zlokalizowana obok siedziby Zakładu Lasów Poznańskich przy ul. Ku Dębinie 2, przy placu zabaw dla dzieci i  pr...
Czytaj więcej

Harmonogram naborów 2023 rok – zmiana

21.03.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawia zmieniony harmonogram planowanych naborów wniosków na 2023 rok. Więcej informacji: https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/harmonogram-naborow-na-2023/
Czytaj więcej