Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków w trybie ciągłym


UWAGA! Zmiana Regulaminu naboru wniosków – Nabór wniosków w trybie ciągłym (obowiązujący od 14.03.2022 r.)

31.01.2023
W związku z koniecznością doprecyzowania dotychczasowych zapisów „Regulaminu Naboru Wniosków w trybie ciągłym”, a także w związku ze zmianą niektórych podstaw prawnych związanych z udzielaniem pomocy finansowej dokonano aktualizacji Regulaminu naboru wniosków. Aktualizacja Regulaminu naboru wniosków nie wpływa niekorzystnie na dotychczasową możliwość udziału w Naborze.  
Czytaj więcej

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI DOFINANSOWANIA

29.06.2022
W dniu 22 czerwca 2022 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym zatwierdził listę wniosków spełniających warunki dofinansowania, których ocena według kryteriów dostępu 1.1 – 1.10  została zatwierdzona zgodnie z § 7 ust. 11 Regulaminu. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcie znajduje się na liście wniosków spełniających warunki dofinansowania otrzym...
Czytaj więcej

Zmiana Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym

14.03.2022
WFOŚiGW w Poznaniu informuje, iż z dniem 14.03.2022 r. został ogłoszony zmieniony Regulamin naboru wniosków w trybie ciągłym. Wnioski złożone od 14.03.2022 r. będą procedowane zgodnie ze zmienionym Regulaminem naboru wniosków w trybie ciągłym dostępnym na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/10537-2/ Wnioski złożone od dnia 14.03.2022 r. należy wypełnić przy użyciu Generatora Wniosków na obo...
Czytaj więcej

Możliwości finansowania działań proekologicznych ze środków WFOŚiGW

22.02.2022
W dniu 18 lutego odbyło się szkolenie pn. "Możliwości finansowania działań proekologicznych ze środków WFOŚiGW" zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Szkolenie zostało poprowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a jego adresatami byli przede wszystkim rolnicy. W ramach szkolenia pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu przedstawili możliwości sfinansowania działań proe...
Czytaj więcej

Zaplanowanie pomocy – Nabór wniosków w trybie ciągłym

21.10.2021
W dniu 21 października 2021 roku Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu zaplanował pomoc finansową dla kolejnego wniosku, który spełnił kryteria dostępu 2.1 – 2.9 zgodnie z § 7 ust. 9 Regulaminu. Wnioskodawca, którego przedsięwzięcie znajduje się na liście planowanej pomocy otrzyma informację o dalszej procedurze postępowania.
Czytaj więcej