Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków w trybie ciągłym


Zmiana Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym (obowiązującego od 15.11.2023 r.)

20.03.2024
WFOŚiGW w Poznaniu uprzejmie informuje, że Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 23.02.2024 r. dokonano zmiany zapisów Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym obowiązującego od 15.11.2023 r., polegającej na obniżeniu minimalnego oprocentowania pożyczek z wysokości 2,8% do wysokości 2,5%. Zmieniony Regulamin jest dostępny w ogłoszeniu o Naborze: https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/nabor-wnioskow-w-trybie-ciaglym-obowiazujacy-od-15-11-2023-r/ Pozosta...
Czytaj więcej

Zmiana Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym (obowiązującego od 14.03.2022 r. do 14.11.2023 r.)

07.11.2023
WFOŚiGW w Poznaniu informuje, iż decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu zmieniono zapisy „Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym” (obowiązującego od 14.03.2022 r. do 14.11.2023 r.) w zakresie możliwości wnioskowania o zmianę oprocentowania pożyczek na zachowanie płynności finansowej. Zmiana Regulaminu jest dostępna w ogłoszeniu o Naborze – Dokumenty do wniosku:  https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/nabor-wnioskow-w-trybie-ciaglym-obowiazuja...
Czytaj więcej

Zmiana Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym

06.11.2023
WFOŚiGW w Poznaniu informuje, iż z dniem 15.11.2023 r. będzie obowiązywał zmieniony Regulamin naboru wniosków w trybie ciągłym. Wnioski złożone od 15.11.2023 r. będą procedowane zgodnie ze zmienionym Regulaminem naboru wniosków w trybie ciągłym dostępnym na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/10537-2/ Wnioski złożone od 15.11.2023 r. należy wypełnić przy użyciu Generatora Wniosków dostępneg...
Czytaj więcej

UWAGA! Zmiana Regulaminu naboru wniosków – Nabór wniosków w trybie ciągłym (obowiązujący od 14.03.2022 r.)

31.01.2023
W związku z koniecznością doprecyzowania dotychczasowych zapisów „Regulaminu Naboru Wniosków w trybie ciągłym”, a także w związku ze zmianą niektórych podstaw prawnych związanych z udzielaniem pomocy finansowej dokonano aktualizacji Regulaminu naboru wniosków. Aktualizacja Regulaminu naboru wniosków nie wpływa niekorzystnie na dotychczasową możliwość udziału w Naborze.  
Czytaj więcej

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI DOFINANSOWANIA

29.06.2022
W dniu 22 czerwca 2022 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym zatwierdził listę wniosków spełniających warunki dofinansowania, których ocena według kryteriów dostępu 1.1 – 1.10  została zatwierdzona zgodnie z § 7 ust. 11 Regulaminu. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcie znajduje się na liście wniosków spełniających warunki dofinansowania otrzym...
Czytaj więcej