Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AKTUALIZACJA LISTY REZERWOWEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W 2024 ROKU W RAMACH NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM AZBESTU Z GOSPODARSTW ROLNYCH


Dach stodoły z azbestu, niepełny z lukami w połaci dachowej.
Opublikowano: 15.05.2024

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych do dyspozycji, pierwsze 3 wnioski o dofinansowanie znajdujące się na Liście rezerwowej, zostaną poddane ocenie. Wnioskodawcy których wnioski zostaną poddane ocenie otrzymają indywidualnie informacje o dalszej procedurze postępowania.

W przypadku pojawienia się kolejnych wolnych środków finansowych rozpatrywane będą wnioski według ustalonej kolejności zgodnie z zaktualizowaną Listą rezerwową wniosków zamieszczoną poniżej.

Lista rezerwowa – azbest z gospodarstw rolnych (stan na 15.05.2024)