Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dofinasowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na wyposażenie jednostek PSP z terenu Wielkopolski


2 osoby stoją na tle bannera reklamowego.
Opublikowano: 01.06.2023

Dzisiaj, 1 czerwca 2023 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie w sprzęt jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP umowę podpisywał nadbrygadier Dariusz Matczak, a ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Prezes Zarządu, Pani Jolanta Ratajczak.

Dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego zostało udzielone Komendzie Wojewódzkiej PSP w ramach „Naboru wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych” na 2023 rok, a realizowane przedsięwzięcie to „zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego”.

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to kwota aż 1 568 627,45 zł!

Wsparcie finansowe Komenda Wojewódzka PSP przeznaczy na zakup wyposażenia oraz samochodów ratowniczo – gaśniczych, które następnie przekaże według potrzeb jednostkom PSP z terenu województwa wielkopolskiego.

Niezmiennie cieszy nas, że możemy wspierać jednostki straży pożarnej, aby ich praca stała się jeszcze skuteczniejsza i bardziej bezpieczna.

2 osoby stoją na tle bannera reklamowego.