Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kolejna lista wniosków spełniających warunki dofinansowania w naborze w ramach programu na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej


Oczyszczalnia ścieków.
Opublikowano: 18.08.2022

W dniu 22 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza, zatwierdziła listę wniosków spełniających warunki dofinansowania, których ocena według kryteriów dostępu 1.1 – 1.10  została zatwierdzona zgodnie z § 7 ust. 11 Regulaminu. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcie znajduje się na liście wniosków spełniających warunki dofinansowania otrzymają indywidualnie informację o przyznanej kwocie dofinansowania oraz dalszej procedurze postępowania.

PRZYZNANIE POMOCY RN – 2022-07-22 – — – WWW