Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kolejne gminy podpisały umowy w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie


Opublikowano: 25.11.2022

Podpisanie kolejnych dwóch umów na dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie odbyło się w czwartek, 24 listopada br., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dofinansowanie otrzyma gmina Śmigiel, która podpisała umowę o wsparcie finansowe do kwoty 4 575 000,00 zł. Dzięki tym środkom możliwe będzie przeprowadzenie poprawa efektywności energetycznej w aż 150 lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Śmigiel.

Umowę podpisała także gmina Skoki, która zamierza dzięki udostępnionym w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie środkom finansowym poddać wymianie źródła ciepła i/lub termomodernizacji 30 mieszkań znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na łączną kwotę 775 000,00 zł.

Przypomnijmy, że Ciepłe Mieszkanie to Program, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pozwoli udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym, posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, który realizuje przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Więcej informacji o Programie Priorytetowym Ciepłe Mieszkanie: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/rusza-nabor-wnioskow-w-programie-priorytetowym-cieple-mieszkanie/

 

4 osoby stoją na tle ściany

4 osoby stoją na tle ściany