Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ogłoszenie konkursu „Zielone przedszkola na 30 lat WFOŚiGW w Poznaniu” dla przedszkoli z województwa wielkopolskiego


Opublikowano: 05.06.2023

W tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu obchodzi jubileusz 30 lat działalności. Przez cały rok staramy się zachęcać mieszkańców Wielkopolski do wspólnego świętowania razem z nami.

Dzisiaj, z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, szczególnego dla nas dnia, ogłaszamy nasz konkurs dla przedszkoli pod nazwą:

„Zielone przedszkola na 30 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”

Konkurs skierowany jest do placówek przedszkolnych z terenu województwa wielkopolskiego, które mają za zadanie stworzyć, dowolną techniką, projekt przestrzenny ogródka przedszkolnego (warzywnego/owocowego/łąki kwietnej), który zostanie następnie zrealizowany na terenie placówki przedszkolnej oraz przedstawić pomysły na wykorzystanie ogródka przedszkolnego w zajęciach edukacyjnych – max. 4000 znaków.

Celem konkursu jest propagowanie idei ogródków szkolnych jako miejsc do nauczania przyrody, biologii i edukacji ekologicznej oraz wyłonienie trzydziestu placówek przedszkolnych z terenu województwa wielkopolskiego, które przygotowały najciekawsze – warte promowania – projekty utworzenia przedszkolnych ogródków i zajęć dydaktycznych, które zostaną zrealizowane na terenie danej placówki.

Konkurs trwa od dnia 05 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r., a ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 lipca 2023 r. Natomiast realizacja projektów ogródków przedszkolnych i zajęć edukacyjnych będzie miała miejsce do 30 września 2023 r.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursowa wybierze trzydzieści spośród wszystkich nadesłanych projektów i nagrodzi je:

I miejsce –  5.000,00 złotych

II miejsce – 4.000 złotych,

III miejsce – 3.000 złotych,

A pozostałe nagrody będą w wysokości 1.000 złotych.

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

 

Regulamin i karta zgłoszenia:

Ragulamin Konkursu „Zielone przedszkola na 30 lat WFOŚiGW w Poznaniu”

Karta zgłoszenia na konkurs „Zielone przedszkola na 30 lat WFOŚIGW w Poznaniu”