Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ostatnie spotkanie szkoleniowe dla sołtysów w ramach projektu „Sołtys Ambasadorem Czystego Powietrza” za nami!


Ludzie siedzą na krzesłach w układzie kinowym, a doradca energetyczny na środku przeprowadza szkolenie.
Opublikowano: 18.09.2023
Dzisiaj, tj. 18 września 2023, w Koninie odbyło się piąte i ostatnie z cyklu spotkanie szkoleniowe z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dla sołtysów w ramach projektu „Sołtys Ambasadorem Czystego Powietrza”.

Tym razem sołtysi spotkali się w Koninie, aby poznać Program Priorytetowy Czyste Powietrze i móc doradzać swoim mieszkańcom w tej kwestii. Sołtysi to liderzy społeczni w swoich społecznościach lokalnych i to do nich mieszkańcy zgłaszają się z wieloma pytaniami i sprawami. Dlatego głównym celem spotkań szkoleniowych jest przekazanie  informacji na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze sołtysom i dotarcie do jeszcze szerszego grona potencjalnych odbiorców Programu. Po szkoleniu sołtysi są w stanie udzielić podstawowych informacji o Programie, odpowiednio pokierować mieszkańców oraz zachęcić do skorzystania z możliwości jakie daje Program Czyste Powietrze.

Na początku spotkania wszystkich uczestników i gości powitała Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pani Jolanta Ratajczak, która podkreśliła znaczenie Programu Czyste Powietrze  i wskazała na jego korzyści. Następnie głos zabrała Wicewojewoda Wielkopolski, Pani Aneta Niestrawska. Po przywitaniu i krótkich przemowach nastąpiła część szkoleniowa spotkania, którą poprowadzili doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Poznaniu – Kinga Świtalska i Bartosz Iwanowski, którzy przekazali uczestnikom istotne warunki, korzyści oraz cele Programu, a także przekazali dlaczego warto skorzystać z dofinansowania w Programie Czyste Powietrze. Pod koniec spotkania był także czas na pytania z sali, które pojawiły się u uczestników w trakcie szkolenia. Na wszystkie pytania uczestnicy otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu, zainteresowanie i liczne pytania.  Nie mamy wątpliwości, że teraz sołtysi będą potrafili udzielić odpowiedzi mieszkańcom swoich miejscowości na pytania dotyczące Programu Czyste Powietrze, a także zachęcić te osoby, które jeszcze nie są zdecydowane na skorzystanie z dofinansowania w ramach Programu.

Ludzie siedzą na krzesłach w układzie kinowym, a doradca energetyczny na środku przeprowadza szkolenie.

Ludzie siedzą na krzesłach w układzie kinowym, a jedna osoba na środku przemawia.

Ludzie siedzą na krzesłach w układzie kinowym, a jedna osoba na środku przemawia.

Ludzie siedzą na krzesłach w układzie kinowym, a doradca energetyczny na środku przeprowadza szkolenie.

Ludzie siedzą na krzesłach w układzie kinowym, a doradca energetyczny na środku przeprowadza szkolenie.

Uczestnicy pozują di zdjęcia na scenie, po środku prowadzący szkolenie oraz Pani Prezes WFOŚiGW w Poznaniu.

Ludzie siedzą na krzesłach w układzie kinowym, a doradca energetyczny na środku przeprowadza szkolenie.

Ludzie siedzą na krzesłach w układzie kinowym, a doradca energetyczny na środku przeprowadza szkolenie.