Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie wielkopolskim uzyskał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu FEnIKS


Opublikowano: 26.04.2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest realizatorem projektu „Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie wielkopolskim” na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENX.01.01-IW.01-0008/24, który uzyskał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu FEnIKS.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie wielkopolskim”.

Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa wielkopolskiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła.

W ramach Projektu udzielone zostaną granty na realizację przez grantobiorców przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą spełniające warunki Programu „Czyste Powietrze”.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS:

  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej: (wartość docelowa) 103 680,00 MWh/rok;
  • Szacowana emisja gazów cieplarnianych:

– wartość bazowa 46 300,00 ton równoważnika CO2/rok;

– wartość docelowa 11 040,00 ton równoważnika CO2/rok;

  • Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem:

– wartość bazowa 9 520,00 ton równoważnika CO2/rok;

– wartość docelowa 2 420,00 ton równoważnika CO2/rok;

  • Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych:

– wartość bazowa 191 410,00 MWh/rok;

– wartość docelowa 75 460,00 MWh/rok;

  • Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej:

– wartość bazowa 0 szt.;

– wartość docelowa  26 szt.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 540 000 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 540 000 000,00 zł