Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szkoły działają na rzecz klimatu!


6 osób stoi na środku sali na tle wyświetlanej na rzutniku prezentacji.
Opublikowano: 25.09.2023
Dnia 22 września 2023 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Aktywna szkoła z klimatem i zdrową atmosferą”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide z Poznania. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu był patronem honorowym projektu.

Powitania uczestników dokonał Pan Radosław Zywert, Koordynator Projektu, który wraz z Panią Małgorzatą Sajkiewicz, Specjalistką ds. Komunikacji, podsumował realizację wizyt monitorujących w szkołach oraz całego projektu.

Następnie odbył się panel z udziałem ekspertów pt. Ochrona klimatu i powietrza – świadomość społeczna, zagrożenia i perspektywa zmian na lepsze.  W panelu uczestniczyli: prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Kamil Jawgiel – specjalista ds. wód opadowych oraz Kinga Świtalska – doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu. Moderatorem był pan Radosław Zywert.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawicieli dwóch szkół uczestniczących w projekcie i prezentacja wybranych szkolnych dobrych praktyk zrealizowanych w ramach projektu.

Na zakończenie organizatorzy dokonali prezentacji eko-albumu, wręczyli dyplomy przedstawicielom szkół nagrodzonych w konkursie w ramach działań aktywizujących oraz wylosowali upominki.

4 osoby siedzą za stołem na środku sali,na tle wyświetlanej  prezentacji.

Widok na salę, ludzie siedzą na krzesłach, na środku wyświetlana jest prezentacja.

6 osób stoi na środku sali na tle wyświetlanej na rzutniku prezentacji.

Zdjęcie albumu- eko album

Widok na salę i na wyświetlaną prezentację, 1 osoba stoi i prezentuje.