Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wizyta doradców w Spółdzielni Energetycznej Czerwonak


Na zdjęciu, na pustej przestrzeni stoją panele fotowoltaiczne.
Opublikowano: 10.07.2024

W dniu 28 czerwca 2024 roku zespół Doradców Klimatyczno-Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu, na zaproszenie Prezesa Spółdzielni Energetycznej Czerwonak (SEC), miał okazję zapoznać się z działalnością pierwszej w powiecie poznańskim spółdzielni energetycznej.

Prezes Zarządu Spółdzielni Pan Krzysztof Białas szczegółowo przedstawił formalno–prawne zagadania związane z powstaniem i działaniem Spółdzielni. Następnie Doradcy mogli zapoznać się z inwestycjami OZE w Kicinie i Annowie, jakie przeprowadziła Spółdzielnia i które działają na rzecz gminy.

SEC powstała z inicjatywy Gminy Czerwonak na początku 2023 roku, a w jej skład obecnie wchodzą: Gmina Czerwonak oraz dwie spółki gminne (Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. i Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o). Podstawowym celem Spółdzielni Energetycznej jest produkcja i obrót zieloną energią wyprodukowaną ze źródeł OZE nalężących do Spółdzielni lub jej Członków.

Spółdzielnia Energetyczna Czerwonak dokonuje obrotu energią elektryczną pochodzącą z instalacji fotowoltaicznych członków, która następnie jest wykorzystywana do zasilania obiektów, m.in. takich jak stacja monitorowania powietrza czy też stacja wodociągowa, a od 1 maja 2024 -również przedszkole gminne.

Aby rozpocząć działalność, w pierwszej kolejności niezbędne było wykonanie instalacji produkujących energię elektryczną z OZE. Możliwe to było dzięki uzyskanemu wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza. Gmina Czerwonak uzyskała wsparcie na budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych.

Dzięki częściowo umarzalnym pożyczkom uzyskanym z WFOŚiGW w Poznaniu powstała instalacja zamontowana na gruncie o mocy 19,8 kWp na terenie gminnym przy ul. Poznańskiej 31 w Kicinie oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 49 kWp wraz z magazynem energii o pojemności 54 kWh na terenie stacji uzdatniania wody w m. Annowo. Obecnie w ramach Spółdzielni Energetycznej funkcjonuje pierwsza z nich wbudowana w Kicinie rozbudowana na przełomie 2023 i 2024 roku do mocy 39 kWp.

Jak zapewnia Pan Prezes Krzysztof Białas to nie koniec inwestycji w odnawialne źródła energii: „Planujemy zasilać w energię takie obiekty jak szkoły, przedszkola, basen, halę i obiekty sportowe, budynki użyteczności publicznej, stacje uzdatniania wody, stacje ładowania autobusów i pojazdów elektrycznych.”

Na zdjęciu, na pustej przestrzeni stoją panele fotowoltaiczne.

Doradcy energetyczni podczas zwiedzania spółdzielni energetycznej, na zdjęciu duże urządzenie stojące na zewnątrz.

Na zdjęciu urządzenia w spółdzielni energetycznej.

Zdjęcie przedstawia panele fotowoltaiczne na zewnątrz spółdzielni energetycznej na wydzielonym terenie ogrodzonym płotem.

Zdjęcie przedstawia pomieszczenie z urządzeniami w spółdzielni energetycznej.