# # # # # # A A A

Aktualności

Prezentacja projektu LIFEcogeneration.pl

08.03.2017
W dniu 24 lutego br. w Chobienicach odbyła się konferencja nt. wdrażania projektu pod nazwą LIFEcogeneration.pl. Celem projektu jest zbudowanie instalacji do zagospodarowania  energetycznego odpadów […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Gmina Powidz – współpraca z WFOŚiGW w Poznaniu

24.02.2017
Dnia 16 lutego 2017r. w Domu Kultury w Powidzu odbyło się spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Panią Hanną Grunt. Tematyką spotkania były  sprawy […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Zaplanowano środki na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej

22.02.2017
W dniu 21.02.2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu rozpatrzył listy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej na 2017 rok. Warunki do dofinansowania w […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Zakończenie oceny wniosków wg kryteriów dostępu dla przedsięwzięć z zakresu ochrony i kształtowania przyrody w roku 2017.

22.02.2017
W dniu 21.02.2017 r. Zarząd WFOŚiGW przyjął informację na temat zakończonej oceny wniosków wg kryteriów dostępu dla przedsięwzięć z zakresu ochrony i kształtowania przyrody planowanych do […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej…”

22.02.2017
Dnia 20 lutego 2017r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Doradcy energetyczni na spotkaniach z mieszkańcami Wielkopolski

22.02.2017
Doradcy W wyniku pierwszego naboru w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017” złożonych zostało niemalże 600 […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych na rok 2018

21.02.2017
Wojewódzki Fundusz uruchamia nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych, planujących realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Województwa Wielkopolskiego w roku […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Zakończono pierwszy etap oceny wniosków wg kryteriów selekcji w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”

13.02.2017
W dniu 13 lutego 2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zatwierdził informację o zakończeniu oceny wniosków wg kryteriów selekcji oraz zestawienie wniosków. W terminie naboru […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>