Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Czyste Powietrze w gminach – szkolenie dla uczestników Porozumienia


Zdjecie ekranu komputera z widocznym formularzem wniosku PP CZYSTE POWIETRZE
Opublikowano: 18.03.2022

Czyste Powietrze w gminach – szkolenie dla uczestników Porozumienia

W czwartek 17 marca, WFOŚiGW w Poznaniu zorganizował szkolenie dotyczące Programu Czyste Powietrze. Spotkanie skierowane było do pracowników gmin, które mają zawarte Porozumienie dotyczące wspólnej realizacji programu. W naszym województwie takich gmin jest aż 200 z 226 co stanowi niemalże 89% gmin Wielkopolski. Na szkolenie zgłosiło się 220 pracowników. Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu, pracownik Działu Programu Czyste Powietrze oraz pani Dyrektor Wydziału Monitoringu i Kontroli przedstawili słuchaczom takie zagadnienia jak: zasady Programu Czyste Powietrze, procedurę wypełnienia wniosku o dofinansowanie a także najczęściej popełniane błędy we wnioskach, procedurę wypełniania wniosku o płatność oraz kontrolę przedsięwzięć. Odpowiedziano także na liczne pytania uczestników. Współpraca z samorządem gminnym jest kluczowa dla właściwej i owocnej realizacji Programu Czyste Powietrze. Zachęcamy więc gminy które jeszcze nie mają zawartego Porozumienia do zgłoszenia się do WFOŚiGW w Poznaniu i dołączenia do wspólnej realizacji Programu.

Pasek znaków programu