Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Agroenergia


Program Priorytetowy „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”

01.10.2021
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od dnia 01.10.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy „„Agroenergia” . Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu, określone są w treści Programu Priorytetowego „Agroen...
Czytaj więcej