Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Czyste Powietrze


Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze od stycznia 2023

16.12.2022
Wraz z początkiem 2023 roku w życie wejdzie nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w której zaplanowano szereg zmian, które sprawiają, że Program jest jeszcze bardziej przystępny dla potencjalnych  Beneficjentów. Kluczowe zmiany to:  Podwyższenie progów dochodowych  Podniesienie kwoty wsparcia finansowego Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie aż 66 tys. zł...
Czytaj więcej

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

17.10.2022
Przywrócony zostaje rodzaj kontroli przedsięwzięć polegający na prowadzeniu kontroli na dokumentach w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku powyższym, w przypadku takiej kontroli, Beneficjenci Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będą zobowiązani do uzupełnienia na wezwanie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosków o płatność końcową o dodatkowe dokumenty potwierdzające wyko...
Czytaj więcej

Czyste Powietrze w Wielkopolsce – Program Wielkopolski Informator Ekologiczny w TVP3 Poznań

06.10.2022
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia programu TVP3 Poznań „Wielkopolski Informator Ekologiczny”, którego wydanie na koniec września poświęcone było jakości powietrza w Wielkopolsce i Programowi Priorytetowemu „Czyste Powietrze”. We wrześniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Jest to dzień ustanowiony, abyśmy wszyscy zastanowili się jakim powietrzem oddychamy i co możemy zrobić, aby sukcesywnie polepszać jego jakoś...
Czytaj więcej

Porozumienie z gminą Dopiewo w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

29.09.2022
Gmina Dopiewo zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu porozumienie dotyczące wspólnej realizacji rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.   Uroczyste podpisanie porozumienia przez pana Pawła Przepiórę, Wójta Gminy Dopiewo i panią Małgorzatę Mazurek, Skarbnika Gminy Dopiewo oraz panią Jolantę Ratajczak, Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu odbyło w siedzibie Funduszu się z mocą obowiązująca ...
Czytaj więcej

Uroczystość podpisania pierwszej umowy w Programie Priorytetowym Ciepłe Mieszkanie oraz podsumowanie 4 lat funkcjonowania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

26.09.2022
Dzisiaj, 26 września 2022, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyła się uroczystość podpisania pierwszej umowy w Wielkopolsce o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie oraz podsumowanie 4 lat funkcjonowania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w województwie wielkopolskim. Na zaproszenie Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Pani Jolanty Ratajczak i Zastępcy Prezesa Zarządu...
Czytaj więcej