Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zaplanowanie pomocy – Nabór wniosków w trybie ciągłym


Opublikowano: 16.09.2021

W dniu 16 września 2021 roku Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu zaplanował pomoc finansową dla kolejnego wniosku, który spełnił kryteria dostępu 2.1 – 2.9 zgodnie z § 7 ust. 9 Regulaminu.
Wnioskodawca, którego przedsięwzięcie znajduje się na liście planowanej pomocy otrzyma informację o dalszej procedurze postępowania.

Pliki do pobrania
Lista wniosków spełniających warunki dofinansowaniapdf0.13 MBPobierz