Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nabór wniosków w trybie ciągłym


Zaplanowanie pomocy – Nabór wniosków w trybie ciągłym

03.09.2021
W dniu 3 września 2021 roku Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu zaplanował pomoc finansową dla kolejnego wniosku, który spełnił kryteria dostępu 2.1 – 2.9 zgodnie z § 7 ust. 9 Regulaminu. Wnioskodawca, którego przedsięwzięcie znajduje się na liście planowanej pomocy otrzyma informację o dalszej procedurze postępowania.
Czytaj więcej

Zaplanowanie pomocy – Nabór wniosków w trybie ciągłym

24.06.2021
W dniu 24 czerwca 2021 roku Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu zaplanował pomoc finansową dla wniosków, które spełniły kryteria dostępu 2.1 – 2.9 zgodnie z § 7 ust. 9 Regulaminu. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.
Czytaj więcej